Dyr og natur

Dyr og natur

Smuk natur med eksotisk flora og fauna er tæt forbundet med ferie under varme himmelstrøg. På flere af vores rejsemål får vi desuden mulighed for at møde dyr, vi ikke er vant til at opleve.

Vilde og truede dyr
Spies arbejder sammen med vores kolleger i Norden og vores moderselskab i England, Thomas Cook Group, for at skabe en bedre kontrol og bedre forhold for de dyr, vi møder på rejsemålene. Thomas Cook i England har i flere år arbejdet aktivt med beskyttelse af dyr og deltaget i udarbejdelse af retningslinjer for beskyttelse af dyr. I 2008 lanceredes blandt andet ”ABTA:s Global Standards, Animal Welfare Handbook and Checklists”, som medlemmerne af den engelske rejsebranceorganisation ABTA har lavet. Retningslinjerne blev revideret i 2013 og anses i dag for at være de mest omfattende retningslinjer for dyrevelfærd i turistbranchen.

Fra 1. januar 2017 har hele Thomas Cook Group indført et strammere regelsæt for arrangører af dyreattraktioner. Det indebærer flere kontroller og opfølgninger samt krav om, at alle arrangører følger retningslinjerne fra ABTA fuldt ud. Arrangører som ikke lever op til retningslinjerne tages ud af programmet. Thomas Cook er den første virksomhed i rejsebranchen med denne stramme linje. Vores policy er blevet udarbejdet i samarbejde med eksperter på området, Global Spirit samt dyreorganisationen Born Free.

Policy og handlingsplan

Policy og handlingsplan

  • Siden 1. januar 2017 har vi gennemført kontroller af de udflugter, vi tilbyder, til arrangører hvor man møder dyr. I kontrollen tages der udgangspunkt i de retningslinjer, som er fastlagt i "Global Welfare Guidance for Animals in Tourism".
  • Kontrolbesøgene er uanmeldte, og hver arrangør forventes at kunne fremvise det materiale, der efterspørges.
  • Hvis kontrollen viser, at en arrangør ikke fuldt ud har levet op til de fastsatte retningslinjer, har arrangøren tre måneder til at løse problemerne. I denne periode vil vi samarbejde med arrangøren for at forbedre dyrenes vilkår. Hvis situationen ikke forbedres, standses al salg og markedsføring.
  • Selv om en udflugt ikke længere udbydes til salg, fortsætter vi med at yde arrangøren hjælp til at opfylde de krav, der stilles. Beslutningen om hvorvidt en arrangør tages tilbage, bliver taget individuelt og altid under forudsætning af, at retningslinjerne bliver overholdt.

En vigtig del af vores policy er desuden, at vi ikke accepterer, at dyreparker køber vilde, tilfangetagne dyr fra naturen med henblik på underholdning.

I 2017 resulterede kontrollerne, som gennemførtes af Global Spirit, i at Thomas Cook Group fjernede 16 udflugter, hvor man møder dyr, fra sit program. Læs mere.

Læs mere om ABTA’s retningslinjer her.

Elefantudflugter
Som led i vores arbejde i Thomas Cook Northern Europe (Spies i Danmark, Tjäreborg i Finland samt Ving i Sverige og Norge) besluttede vi i 2015, at vi fra og med vintersæsonen 2015/16 ikke ville have elefantudflugter i vores program. Beslutningen blev derefter implementeret i hele Thomas Cook Group. Fremover vil vi arbejde for at finde mere dyrevenlige alternativer for at kunne tilbyde vores gæster udflugter med mulighed for at møde elefanter.

Tænk på dette, når du møder dyr i ferien

  • Undgå vilde dyr, som udstilles for underholdningens skyld, eksempelvis dansende bjørne, samt at blive fotograferet med aber, tigerunger, slanger og eksotiske fugle. Disse dyer er oftest hentet fra naturen i en meget ung alder, og det er ikke altid, de bliver behandlet godt.
  • Køb ikke produkter, der er helt eller delvist fremstillet af truede planter og dyrearter, eksempelvis koraller, snegle, søstjerner, elfenben, pels, fjer, skind, horn, tænder, æg, reptiler og skildpaddeskjolde.

Vi forsøger at være lydhøre over for de tilbagemeldinger, vi får fra både kunder og medarbejdere, og får vi kommentarer om, at dyr har det dårligt eller ikke bliver behandlet ordentligt, forsøger vi aktivt at undersøge sagen. Vi har haft udflugter, hvor vores personale og gæster har reageret på, at dyrene ikke havde det godt, og i de tilfælde har vi fjernet disse udflugter fra vores program.

Natur

Gennem fremgangsrigt miljøarbejde på vores hoteller og vores flyselskab bidrager vi på flere måder til at mindske de negative miljøpåvirkninger. Ved lokalt engagement og støtte til projekter forsøger vi desuden at bidrage til at beskytte natur og miljø på rejsemålet.

I de varme sommermåneder er der stor brandfare omkring Middelhavet, og mange steder bliver store skovområder ødelagt af brande. På Rhodos har skovmyndighederne taget initiativ til igen at plante træer i de områder, der har været ramt af brande. På tre år er der blevet plantet ca. 1500 træer her.

Projektet er blevet gennemført sammen med vores hoteller Sunwing Kallithea Beach Resort, Sunprime Miramare og deres ansatte samt den lokale fagforening for hotelansatte. I november 2013 deltog 200 personer og plantede tilsammen omkring 1000 træer i området Efiles på Rhodos. Træerne blev doneret af Prefectural Nursery garden of Dodecanese. Det lokale brandvæsen har skænket en stor vantank, og sammen med dem er der siden 2014 blevet lagt et skema for vanding af træerne i de varme sommermåneder. Vandingen gennemføres af frivillige, blandt andre ansatte på Spies’ hoteller.

Beach Cleaning Day
Gennem vores arbejde med Blue Flag gennemfører vi hvert år en Beach Cleaning Day på vores certificerede hoteller og strande. Det indebærer, at personalet tager på stranden for at indsamle affald. Gæsterne opfordres desuden til at deltage for at vise deres holdning over for de lokale myndigheder.

Shopping og souvenirs
For mange er shoppig en sjov og vigtig del af ferien, og mange vil gerne have et minde med hjem. Men meget af det, der sælges på rejsemålene er enten piratkopier eller produkter, der er fremstillet af dyr eller planter. En del steder kan man desuden købe levende planter og dyr. Derfor er det vigtigt, at man både kender til og følger de internationale og nationale regler. Hvis du overvejer at købe dyr, der er helt eller delvist fremstillet af planter eller dyr, bør du vide, at et stort antal arter er beskyttet af internationale regler og lovgivning, og at det kan være nødvendigt med en særlig tilladelse for at medbringe dem til Danmark. Dette kan også gælde snegle og koraller. Tænk også på, at alle lande beskytter sin historiske og kulturelle arv, og at langt de fleste historiske effekter er ulovlige at udføre fra de respektive lande.

Hvilke kontrolorganer er der?
Washingtonkonventionen/CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, blev skabt i 1973 for at sikre, at den internationale handel med dyr og planter ikke skal true arternes overlevelse. I Danmark har konventionen været gældende siden 24. oktober 1977. Mere end 170 lande har i dag tiltrådt konventionen, og aftalen omfatter mere end 30.000 plante- og dyrearter, som det enten er forbudt at handle med, eller hvor handel kræver særlig tilladelse.

I Danmark er det Skat, der kontrollerer ind- og udførsel af varer, og der er tilsvarende myndigheder i andre lande. Tænk på, at det for visse varer kan være tilladt at udføre dem fra det land, du besøger, men ulovligt at indføre dem i Danmark. På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du finde nyttig information.

Få mere information her:
Cites.org
Skat
Landbrugsstyrelsen

Mere om Spies

Her finder du information om os. Læs bl.a. om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og om, hvordan vi sikrer kvalitet og sikkerhed for vores kunder.