Miljöarbete

Miljøarbejde

Hvis de rejsemål, vi elsker i dag, også skal findes for kommende generationer, kræver det, at såvel rejsearrangører som myndigheder gør deres bedste for at øge turismens positive virkninger og mindske de negative.

Hos Spies arbejder vi aktivt med miljøspørgsmål og vi ved, at vi ind imellem er en del af problemet. Derfor engagerer vi os stærkt i disse spørgsmål.

Det er et vedvarende arbejde. Vi har i årenes løb skabt store forbedringer, især i vores flyselskab og hoteldrift. Vores eget flyselskab Thomas Cook Airlines er et af Europas mest miljørigtige charterflyselskaber, og vores egne familiehoteller Sunwing Family Resorts var de første i Europa til at modtage EU’s miljømærke EU Ecolabel, tidligere kendt som EU-Blomsten.

Vores mål er at:

Påvirke vores samarbejdspartnere til at agere så miljøvenligt som muligt, eksempelvis ved at mindske forbruget af energi, vand og kemikalier samt sortere affald.

 • Nedbringe udledningen af kuldioxid og mængden af affald på rejsemålene
 • Bidrage til en sund udvikling af turismen på rejsemålene
 • Fremme brugen af lokale produkter og lokal arbejdskraft

Læs mere om vores miljøarbejde på:

Vores miljøarbejde på vores fly

Det er altid mere miljøvenligt at flyve charter end at flyve med rutefly. Charterfly udleder omkring 30 procent mindre CO2 pr. passagerkilometer end rutefly. Det skyldes, at vi fylder vores fly omkring 95 procent, og at vi oftest flyver direkte til rejsemålet med få starter og landinger.

Spies’ flyselskab Thomas Cook Airlines Scandinavia har siden 1999 nedbragt CO2-udledningen med 22 procent og har i dag branchens laveste brændstofforbrug, 65 gram pr. passagerkilometer. Hvis man sammenligner det med en ny bil, kræver det tre personer i bilen for at opnå samme lave brændstofforbrug pr. passagerkilometer. Vores fly bruger i gennemsnit 2,67 liter brændstof pr. 100 passagerkilometer.
Thomas Cook Airlines Scandinavia investerer løbende i miljøarbejde. Senest er piloternes flymanualer blevet overført fra papir til iPads. Det har ikke blot medført en vægtbesparelse på omkring 50 kilo pr. fly, men desuden mindsket antallet af kopierede papirark med mere end 1,5 millioner. Det sparede antal kilo har nedbragt selskabets brændstofforbrug med omkring 100 ton på årsbasis, og CO2-udslippet er dermed faldet med omkring 300 ton. Flyselskabet har i 2015 desuden investeret i otte helt nye Airbus A321. Flyene, der bl.a. er udstyret med moderne ”sharklets” på vingespidserne, er ekstremt effektive i forhold til tidligere udgaver af samme flymodel. De nye fly mindsker brændstofforbruget og dermed CO2-udledningen med omkring 8 procent årligt.

Siden januar 2011 har Thomas Cook Airlines Scandinavia været ISO 14001-certificeret. Certificeringen stiller høje krav til løbende miljøforbedringer, og processen er helt på linje med det arbejde, som blev indledt i Thomas Cook Airlines for mere end 15 år siden.

15 år med grønne flyvninger

Spies’ flyselskab Thomas Cook Airlines Scandinavia har i 15 år arbejdet med såkaldte grønne flyvninger. Det betyder, at hver del af flyvningen optimeres, så den er så miljøvenlig som muligt. Processen inddeles i flere forskellige led: planlægning af rute inden afgang, under rejsen, indflyvning og landing. Eksempelvis regner man den korteste rute ud, hvordan flyet lastes bedst og hvordan start og landing kan ske med mindst mulig miljøpåvirkning. Fordelene er mindre brændstofforbrug, mindre støj og øget komfort for gæsterne. I 2015 installerede flyselskabet et nyt, grønt IT-operationssystem, som yderligere effektiviserer planlægningen af flyruter samt afviklingen af de enkelte flyafgange.

Så ofte det er muligt, praktiseres grønne indflyvninger, hvilket indebærer, at flyet lader motorerne køre i tomgang de sidste ca. 250 kilometer inden landing.

Først med affaldssortering ombord

Fra 2001 begyndte Thomas Cook Airlines Scandinavia som de første i Europa at sortere affaldet ombord. I dag sorteres alt affald fra alle vores flyvninger, og gennem dette initiativ er det lykkedes at nedbringe mængden af affald med 70 procent siden år 2000. Omkring 74 procent af affaldet genanvendes eller bliver til ny energi, og vi har inspireret andre flyselskaber til at indføre de samme rutiner.

Miljømål for flyene

 • Brændstofforbruget og dermed CO2-udslippet skal reduceres med 12 procent inden 2020 i forhold til niveauet fra 2008. Målet gælder for hele Thomas Cook Group Airlines. Reduktionen kommer blandt andet ved, at Thomas Cook Airlines Scandinavia som et af de første flyselskaber i verden erstatter ca. 45 kilo manualer ombord med iPads. Takket være dette tiltag sparer flyselskabet årligt 100 ton brændstof og mindsker CO2-udledningen med 300 ton.
 • EU’s handelssystem med CO2-kvoter og har til formål at bidrage til forbedringer af både operationelle og driftsmæssige rutiner. Systemet er fuldt implementeret i Thomas Cook Airlines Scandinavia.
 • Thomas Cook-gruppen har nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er at finde områder og metoder, der kan reducere brændstofforbruget. Initiativet omfatter en lang række punkter, hvoraf nogle allerede er gennemført, som eksempelvis grønne flyvninger, nyt IT-system samt lavvægtscontainere til bagage og mad, hvilket har bidraget til store vægtreduktioner.
 • Mængden af kabineaffald pr. passager skal mindskes, blandt andet ved at anvende mindre engangsemballage ombord.
 • En miljø- og socialklausul skal findes i alle vores aftaler.
 • CO2-neutral internetsurfing. Thomas Cook Airlines Scandinavia klimakompenserer for al trafik på sine servere. Pengene anvendes til projekter, der investerer i vedvarende energi eller bidrager til en mindsket miljøpåvirkning på anden vis.
 • Thomas Cook Airlines har siden 2011 været ISO 14001-certificeret.

Læs mere information om Thomas Cook Airlines Scandinavias miljøarbejde i den årlige miljørapport på flyselskabets hjemmeside.

Miljøarbejde på hotellerne

Siden begyndelsen af 1990’erne har Spies arbejdet med miljøspørgsmål på vores egne Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels samt arbejdet for at påvirke vores samarbejdspartneres arbejde i mere miljøvenlig retning.

Vores egne Sunwing Family Resorts begyndte i 1995 at arbejde efter et unikt miljøprogram med titlen ”100 steps towards a better environment”. I 2001 blev der taget endnu et skridt ved at indføre det nordiske svanemærkes miljøprogram. Kort tid derefter indførte EU sin egen miljømærkning; EU Ecolabel, den øverste grad af miljøcertificering for hoteller i dag.

Ud over vores implementering af EU Ecolabel på vores Sunwing Family Resorts arbejder vi også med Travelife-certificering. Travelife er en uafhængig organisation, der støttes af alle større europæiske rejsearrangører.

Miljøklausuler i alle hotelkontrakter

Foruden EU Ecolabel og Travelife har vi en miljøklausul i de kontrakter, som alle hotelejere underskriver. Dermed skriver hotelejeren under på at overholde en række grundlæggende miljøkrav, der har til formål at mindske forbruget af energi, vand og kemikalier samt at begrænse mængden af affald. Opfølgning sker hvert år, når kontrakten skal fornys. De hoteller, der ikke lever op til eller forbryder sig mod klausulen, har vi ret til at afbryde samarbejdet med.

Miljøarbejde på rejsemålene

Ud over at påvirke vores hotelpartnere, forsøger vi desuden at påvirke andre samarbejdspartere, lokale myndigheder og organisationer i retning af at arbejde mere miljøvenligt.

 • Alle medarbejdere har adgang til miljøinformationer og undervisningsmateriale på vores intranet. En vis miljøuddannelse indgår desuden på vores guideskoler og i videreuddannelsen af service- og destinationschefer.
 • Vi genbruger papir på alle vores kontorer i hele verden.
 • Vi gennemfører hvert år en Beach Cleaning Day på de rejsemål, hvor det er muligt. Det indebærer, at personalet tager på stranden for at indsamle affald. Gæsterne opfordres desuden til at deltage for at vise sin holdning over for de lokale myndigheder.

Miljø i Danmark

Vores miljøarbejde gennemsyrer al virksomhed i Spies. Også på vores kontor arbejder vi for at mindske forbruget af energi og mængden af affald. Vi forsøger desuden at vejlede vores kunder om, hvordan de kan rejse mere miljøvenligt.

Eksempler på tiltag og resultater af vores miljøarbejde:

 • Vi har ikke trykte kataloger, men har samlet al inspiration og information på vores hjemmeside.
 • Alt papir, vi bruger på vores kontor, er miljømærket.
 • Alle vores ansatte har adgang til miljøinformationer og undervisningsmateriale på vores intranet. Vi gennemfører også forskellige informationskampagner, eksempelvis ved at opfordre medarbejderne til at sortere affald og spare papir.
 • Vi klimakompenserer alle flyrejser.
 • Der følges op på vores miljøarbejde hvert kvartal, hvorefter der udarbejdes en årlig rapport til Thomas Cook Group.