Vi fjerner 70 millioner engangsartikler i plastik i løbet af 2019

Spies vil - sammen med Ving, Spies, Tjäreborg og Sunclass Airlines - mindske plastik-forureningen i verdens have. Hver dag skyller 8 millioner plastartikler ud i havet*. Målet er at fjerne 70 millioner engangsartikler i plastik i løbet af 2019. Det er første skridt i virksomhedens langsigtede initiativ #noplaceforplastic.
ReadMore:en-US:ImageIngress I sommermånederne øges mængden af plastaffald med 40 procent**, hvilket peger på en direkte forbindelse mellem turisme og spildevand med plastik. Derfor har vi indledt en langsigtet indsats for at reducere brugen af plastprodukter.
 
- Vi har fokuseret på bæredygtighed i lang tid, og vi har meget, vi vil tackle, men med dette initiativ gør vi relativt store ændringer, som vi håber vil give hurtige resultater. Derudover vil vi påvirke både vore leverandører, myndigheder og resten af industrien til at tage lignende initiativer, fortæller kommunikationschef Torben Andersen fra Spies.
 
Tyvstart i sommeren 2018
 
I sommer gennemførte Spies en kampagne på 10 af virksomhedens egne koncepthoteller, hvor det blev forsøgt at få gæsterne til at undgå sugerør. Det førte til, at forbruget af sugerør faldt med næsten 50 procent, hvilket svarer til over en million sugerør. Rørepindene, som bruges på flyene, er derudover et af de produkter, der fjernes hos Sunclass Airlines.
Hide:en-US:ImageIngress

For at bidrage til at holde rejsemålene og havet fri for plastik, har vi lavet konkrete mål, som betyder at virksomheden inden 2020 skal:

 • Fjerne 70 millioner engangsartikler i plastik på egne kontorer, koncepthoteller og fly (Sunclass Airlines). Det svarer til 70 ton plastik, som vil være fjernet inden udgangen af 2019.
 • Udskifte engangsartikler med alternativer af genbrugsplastik eller biologisk nedbrydelige eller komposterbare artikler, hvor det er muligt.
 • Sikre at brugt plastik genanvendes korrekt, hvor det er muligt. Samarbejde med leverandører, myndigheder og rejsebranchen for at forbedre mulighederne for affaldssortering og genbrug på destinationerne.
 • Bruge vores størrelse som virksomhed til at påvirke kunder, ansatte, leverandører og den øvrige rejsebranche til at sprede viden om dette.

Spørgsmål og svar om #noplaceforplastic

*2005 United Nations Environment Programme report “Marine Litter An analytical overview”.
**2018 WWF report “The Holiday Plastic Choking Our Oceans”.

Svar fra gæsterne

Hvordan forholder rejsegæsterne sig til brug af plastik og affaldshåndtering? I oktober 2018 gennemførte vi en undersøgelse i seks lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England. Undersøgelsen viser blandt andet, at:

 • 94% er bekymrede over den øgede mængde plastik i havene (Danmark 94%).
 • 88% anser det for vigtigt, at rejseselskaberne tager plastikforureningen alvorligt (Danmark 86%).
 • 65% foretrækker et rejseselskab, der laver tiltag for at mindske plastikforureningen (Danmark 63%).
 • 22% mener, at det er sandsynligt, at de smider plastikaffald ud frem for at aflevere det til genbrug (Danmark 16%).
 • 72% er mere bevidste om sit eget plastikforbrug end for 12 måneder siden (Danmark 69%).

De, der deltog i undersøgelsen, oplyste, at de ikke har problemer med at stoppe med at bruge engangsartikler som sugerør, rørepinde, plastbestik og badebolde. 72% siger også, at de gerne vil købe en genbrugsflaske i stedet for at købe nye engangsflasker med vand.

66 % af familierne køber legetøj og badeartikler af plastik, når de er på ferie. Heraf tager 62% tingene med sig hjem, mens 35% efterlader dem.

Spørgsmål og svar

Hvor stor en del af jeres samlede aftryk (plastic footprint) står de 70 millioner engangsartikler for?
Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, da vi netop har startet projektet. Vi ved, at vi bør gøre meget mere på området, og vi skal derfor undersøge, hvor meget vi, hele vores leverandørkæde samt partnere bruger af plastik. Vi begynder der, hvor vi kan få hurtige og effektive resultater, nemlig ved at fjerne en stor mængde engangsartikler som sugerør og rørepinde i plastik.

Hvordan kom I frem til målet om 70 millioner engangsartikler?
Vi har overvejet, hvilke handlinger vi hurtigt kan gennemføre. Vi har taget udgangspunkt i de største mængder og hvilke produkter, kunderne sandsynligvis vil savne mindst – og som dermed nemt kan fjernes. Disse fjernes fra vores fly (Sunclass Airlines) og vores koncepthoteller.

Er dette virkelig et målbart mål, når I alligevel ikke ved, hvor stort det samlede aftryk er?
Vi er stadig i projektets begyndelse. Vi er klar over, at der er meget at tage fat på, blandt andet at få overblik over, hvor meget plastik vi og hele kæden af underleverandører bruger. Vi begynder med det, vi kan gøre hurtigt, nemlig at fjerne store mængder af engangsartikler som sugerør og rørepinde i plastik.

En udfordring er, at der i dag ikke findes tilstrækkeligt med erstatningsprodukter i andre materialer. Et eksempel er postevand, som mange steder ikke kan drikkes, og derfor køber man vand på flaske. Eller et alternativ til plastikposer til taxfreevarerne på flyene, da lovgivningen kræver, at de skal være forseglet i plastikposer for at overholde importreglerne. Men vi skal forsøge at bruge vores virksomheds størrelse til at finde løsninger for hele branchen.

I vil erstatte øvrige plastikartikler med genanvendelig eller biologisk nedbrydelig plastik. Betyder det, at I vil fjerne samtlige engangsprodukter i plastik i hele selskabet frem mod 2020?
Vores mål er, at vi ikke skal bruge engangsartikler i plastik efter 2020. I de tilfælde, hvor der fortsat er behov for dette, vil vi forsøge at finde alternative og mere miljøvenlige løsninger. Sandsynligvis vil vi møde udfordringer undervejs, da alternativerne muligvis ikke er lige så gode eller effektive som dem i plastik. Det kan for eksempel være tungere erstatningsprodukter på vores fly, hvilket vil påvirke driftseffektiviteten og CO2-udledningen negativt.

Hvor i virksomheden har I fjernet artikler i plastik?
Vi har fokuseret på to vigtige områder, hvor vi har størst kontrol – vores fly og vores koncepthoteller. Vores umiddelbare fokus er på de store mængder sugerør og rørepinde af plastik, som hurtigt kan fjernes, og som gæsterne klarer sig fint uden.

Hvor omfattende er brugen af plastik i virksomheden og hos jeres underleverandører?
I første omgang forsøger vi at evaluere og mindske brugen af plastik i vores egen virksomhed for at kunne forstå, hvor de største udfordringer ligger, inden vi begynder at evaluere vores samarbejdspartnere. Turistindustrien har en kompleks underleverandørkæde, og vi må analysere, hvor vi kan gøre størst mulig forskel.

I løbet af det kommende år vil vi arbejde sammen med andre i branchen for at se på, hvordan vi kan gennemføre forandring i stor skala og fjerne engangsplastik fra vores virksomhed. Vi samarbejder allerede med den engelske brancheorganisation for turisme og rejser ABTA, der for tiden har et projekt om plastik, og der bidrager vi med vores viden. Vi ønsker også at samarbejde med dygtige virksomheder uden for vores egen branche, eksempelvis i emballagebranchen.

Hvad er de mest almindelige plastikprodukter i jeres virksomhed og leverandørkæde?
Vi bruger et stort antal sugerør på vores egne koncepthoteller. I et pilotprojekt, som blev gennemført sommeren 2018 på ti af vores hoteller, blev brugen af sugerør nedbragt med 50 procent. Det svarer til over en million sugerør. Rørepindene i plastik, som bruges på vores fly, er også et produkt, som vi nu fjerner.

Fokuserer I på nogle specifikke produkter for at nå jeres mål?
Vi fjerner først og fremmest unødvendige produkter i plastik, som de fleste kan leve uden.

Er der andre plastikartikler, I kommer til at fokusere på?
Efter de produkter, vi allerede har nævnt, kommer vi til at gå videre med andre områder, eksempelvis:

 • Samarbejde med vores flyselskab om at fjerne plastikindpakningen fra høretelefonerne.
 • Fremme vandfontæner og andre vandkilder på hotellerne for at mindske brugen af plastflasker ved at lade gæsterne genopfylde egne flasker.
 • Udbrede viden om hvordan gæsterne kan minimere mængden af deres eget plastaffald på destinationerne.
 • Bruge egne koncepthoteller som gode eksempler på genanvendelse, som inkluderer lokalsamfundet. Ved at samle affaldet ét sted, sænkes omkostningerne ved indsamling og genanvendelse af affald.
 • Samarbejde med lufthavne og myndigheder for at forbedre og standardisere lufthavnenes affaldsfaciliteter til genanvendelse af plastik, noget der i øjeblikket varierer meget fra lufthavn til lufthavn og land til land.

Vil I erstatte de 70 millioner plastikartikler med alternative produkter, eller bliver de helt fjernet?
Vi fjerner 70 millioner plastikartikler i løbet af det kommende år. Vi vil hvor det er muligt tilbyde mere bæredygtige alternativer.

Hvor stor en andel af den plastik, I bruger, går i dag til genanvendelse, deponering eller forbrænding?
I 2016/17 blev 67% genanvendt.

Sælger I badelegetøj fremstillet af plastik?
En del af vores koncepthoteller sælger det i deres butikker. Vi vil samarbejde med dem for at finde et bedre alternativ.

Er plastprodukter i biologisk nedbrydeligt materiale fortsat en fare for det marine miljø?
Disse produkter skal behandles korrekt, ellers er de ikke nedbrydelige. Visse produkter skal til kompostanlæg for at sikre, at de nedbrydes ordentligt. Denne infrastruktur finnes ikke per i dag på alle vores rejsemål.

Visse produkter i plast er vigtige for sikkerheden, eksempelvis baderinge til børn. Er det realistisk at fjerne dem?
Plastik bruges ofte til vigtige ting, som dette eksempel viser. Vi ser på muligheden for at genanvende disse produkter, når de ikke bruges længere. Den kommende sommer gennemfører vi et pilotprojekt på Rhodos, hvor vi vil genanvende denne type produkter. Det gør vi i samarbejde med det engelske designfirma Wyatt og Jack, som er specialister på dette felt.

Hvis alene Tyrkiet hver dag dumper 144 ton plastik i havet, hvordan kan I så forvente, at en reducering på 70 ton om året kan gøre en forskel på destinationerne omkring Middelhavet?
Det er naturligvis en udfordring, men det er blot starten på vores rejse. I 2018 sendte Thomas Cook-gruppen over tre millioner gæster til Tyrkiet. Hvis vi kan bidrage til at forandre måden, dette gøres på, og gøre det nemt for vores kunder at mindske deres eget forbrug af plastik, er meget gjort. 20 millioner kunder rejser med os sidste år, og ved at øge deres viden om emnet kan vi gøre en forskel.

Vores kunder stiller krav til os om ikke kun at levere en god ferieoplevelse, men også at vi gør noget ved de negative sociale og miljømæssige konsekvenser, der følger med turismen. Vi tror, at vi sammen med andre kan bidrage til en forandring i hele rejsebranchen og mindske andelen af plastikaffald.

Hvis turisme har så stor indvirkning på destinationerne som de rejser til, burde man så ikke begrænse eller stoppe det helt?
Turisme har mange positive sider, men også negative. Turistbranchen er en af verdens største arbejdsgivere og den bidrager til positive forandringer og indtægter for mennesker over hele verden. I tillæg til turismens økonomiske påvirkning, er menneskers mulighed for at rejse, opdage nye kulturer og steder noget som bør være tilgængeligt for alle.

Der findes andre måder at hjælpe til at håndtere de negative effekter af turismen. Hver destination har brug for forskellige løsninger til at håndtere dette.

Vi hjælper vores egne koncepthoteller med at få en Travelife-certificering. Travelife er en organisation, der støttes af alle store europæiske rejsearrangører. Organisationens formål er at fremdrage de bedste eksempler på, hvordan hoteller og rejsearrangører arbejder med bæredygtighed, både hvad angår miljø og social ansvarlighed. Certificerede hoteller kan vise, hvad de har opnået, og kunderne kan vide, at de lever op til klare miljøkrav.

Vores egne Sunwing-hoteller var de første i Europa til at modtage EU’s miljømærke EU Ecolabel, og snart er samtlige af vores koncepthoteller Travelife-certificerede – det drejer sig om Sunwing, Sunprime, Ocean Beach Club. Certificeringen handler både om hotellets arbejde med miljøbeskyttelse samt socialt ansvar.

Er det ikke turistene som er de virkelige syndere, når det gælder plastikaffald og forurening? Hvordan kan I få dem til at ændre opførsel?
Alle må bidrage, fra turisters brug af plast og håndtering av affald, til hoteller som finder på nye måder til at mindske brugen af plast og give gæsterne mulighed for bedre at sortere affald. De lokale myndigheder på destinationerne må også tage sin tørn med at sikre, at affald hentes ofte, og at den rigtige infrastruktur er på plads, så en effektiv genanvendelse er mulig. Man må gøre det enkelt for alle at engagere sig.

Spørgsmålet med plastik er på agendaen nu, men er det ikke flyenes CO2-udslip, som er den store miljøsynder?
At mindske brugen af plastik er en del af vores overordnede strategi for bæredygtighed. Strategien fokuserer på tre dele:

 1. Hjemme – 100.000 mennesker skal nås gennem vores program for social ansvarlighed og velgørenhed.
 2. På rejsen - 12% øget brændstofeffektivitet for Sunclass Airlines (2008/09 baseline).
 3. På ferien - 100% af vores egne koncepthoteller skal være certificeret med Travelife.

Vi er engagerede i at nedbringe udledningen af CO2. I 2017 var vores udslip pr. passagerkilometer 72,42 g CO2, og vores udledning er 18% mindre end de fem største europæiske flyselskaber. Min vi er naturligvis klar over, at der er brug for at gøre mere for at nedbringe vores påvirkning på dette område.

Er det muligt at sigte efter en helt plastfri ferie?
Det er absolut muligt at sigte efter ferier med mindre plastik, men inden der findes tilstrækkeligt gode erstatningsprodukter og innovationer fra emballagebranchen bliver det vanskeligt. For eksempel ny emballage til madvarer, der holder dem friske, så vi ikke øger mængden af madaffald, eller let genanvendelig emballage, som vi kan bruge på flyene, så vi ikke samtidig øger CO2-udslippet.

I lover, at I engagerer jer i at standse plastikforureningen af havene. Men det meste af affaldet kommer ikke direkte fra turismen. Hvordan planlægger I at samarbejde med de lokale myndigheder for at mindske forureningen?
Vi er overbeviste om, at vi sammen med andre kan bidrage til en forandring i rejsebranchen. Turisme bidrager til og påvirkes af plastikaffald. Det har en direkte og synlig indvirkning på vores kunders oplevelse. Vi må beskytte disse steder og holde dem unikke og specielle. Vi samarbejder allerede nu med lokale myndigheder, og vi vil benytte vores kontakter til at øge bevidstheden om disse spørgsmål og de udfordringer, hotellerne har i forhold til affaldshåndtering og genanvendelse.

Hvordan samarbejder I med andre rejseselskaber for at tackle problemet med plastik?
Når vi som en stor virksomhed engagerer os i at mindske brugen af engangsplastik, håber vi at skubbe på udviklingen af bæredygtige alternativer og bidrage til at mindske omkostningerne for hele branchen.

Gennem brancheorganisationerne kommer vi til at rejse disse spørgsmål. Den engelske brancheorganisation for turisme og rejser ABTA udvikler et program for plastik, hvor man gennem case studies kan give inspiration og råd til andre rejsearrangører. Vi kommer naturligvis til at dele vores erfaringer med andre.

Er dette problem ikke større end blot turismen?
Jo, det er rigtigt, men hvis vi alle bidrager lidt, kan vi gøre en forskel. Turismen påvirkees af den plastik, der skylles på strandene omkring i verden. Vores kunder er direkte påvirkede af dette, og vi må sikre, at rejsemålene bevares.

Nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder på hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger om, hvordan hjemmesiden vises eller opfører sig – f.eks. dit valg af sprog eller region. Dette er nødvendigt for at hjemmesiden kan fungere.
Statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle data.
Marketing cookies anvendes for at gemme, hvordan besøgende opfører sig på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise indhold, som er relevant for den enkelte besøgende og mere værdifuldt for virksomheden og tredjeparts annoncører.