To Spies guider ser ud på et fly

Socialt ansvar

Den internationale rejseaktivitet og turistbranchen har trods enkelte kriser og midlertidige nedgange udvist en næsten uafbrudt vækst. Fra 25 millioner internationale turister i 1950 til 278 millioner i 1980, 527 millioner i 1995 og 1133 millioner i 2014 – og tallet forventes at stige til 1,8 milliarder turister i 2030. Turismen er i dag blevet en af de hurtigst voksende brancher i verden, og en stor del af den globale arbejdsstyrke er beskæftiget i denne sektor. Hver 11. arbejdsplads er i dag knyttet til direkte eller indirekte til turisme. Det oplyser FN’s turismeorganisation UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

Bæredygtighed er at sørge for, at vores behov bliver imødekommet uden at sætte fremtiden over styr for de samfund, vi arbejder i og påvirker. For os hos Spies indebærer det, at vi bedriver forretning på en ansvarlig måde, og at vi prioriterer holdbarhed i alle dele af vores virksomhed samt engagerer vores kolleger, kunder, leverandører og andre interessenter i vores bestræbelser. Det gælder ikke kun for miljøet, men også for social ansvarlighed. I vores arbejde for social ansvarlighed har vi valgt at fokusere på arbejdsvilkår, børnearbejde og børnesexturisme.

Arbejdsvilkår og børnearbejde
Vi arbejder for et forbud mod børnearbejde, og vi accepterer ingen arbejdstagere, der er yngre end hvad loven tillader i de respektive lande. Vi arbejder for, at arbejdsvilkårene skal omfatte fagforeningsfrihed, mindstelønninger, et godt arbejdsmiljø og reguleret arbejdstid.

Vores retningslinjer bygger på FN’s børnekonvention og FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO’s konventioner om arbejdsvilkår og rettigheder i arbejdslivet.

I vores hotelkontrakter og policy for opkøb og indkøb har vi implementeret disse dele, og vi arbejder aktivt for, at vores leverandører skal tage et socialt ansvar, bl.a. gennem certificering via Travelife. Travelife omfatter kriterier, retningslinjer og et opgørelsessystem for forbedring af både miljøarbejde og socialt ansvar i rejsebranchen. Retningslinjerne omfatter spørgsmål som ansvar over for ansatte i form af ansættelseskontrakter, mindstelønninger, reguleret arbejdstid og ret til medlemskab af fagforeninger. Virksomheder, der tilslutter sig Travelife skal desuden bidrage til samfundet ved at hyre lokalt, anvende lokale leverandører samt modarbejde børnearbejde og børnesexhandel.

Mere om Spies

Her finder du information om os. Læs bl.a. om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og om, hvordan vi sikrer kvalitet og sikkerhed for vores kunder.