Spies guide foran sø

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BÆREDYGTIGHED

På hotellet

Hvordan arbejder rejsebranchen med socialt ansvar på hotellerne
Turisme og rejsegæster påvirker ikke blot miljøet, men også den lokale befolkning på rejsemålene. Spies har fire retningslinjer for social ansvarlighed i forbindelse med rejser:

  • Arbejdsvilkår
  • Børnearbejde
  • Miljø
  • Børnesexturisme

Når det gælder socialt ansvar på hotellerne, bliver de fulgt op via vores hotelkontrakter, som indeholder klausuler om miljø, børnesexturisme og arbejdsvilkår, samt via Travelife, som tilvejebringer et målesystem for bæredygtig turisme.

Uddanner hoteller i udlandet sine ansatte i spørgsmål om social ansvarlighed?
Ligesom hoteller i Danmark uddanner sit personale i forskellige spørgsmål, uddanner hoteller i udlandet også deres ansatte. Hotellerne i udlandet er egne virksomheder og drives lokalt. De hoteller, vi selv ejer og drives på franchisebasis, har vi større mulighed for at påvirke, så de følger de retningslinjer, vi arbejder efter.

Hvordan følger rejsearrangørerne op på sine egne retningslinjer over for hoteller og underleverandører?
Vi har et adfærdskodeks for underleverandører, som indgår i vores aftaler med underleverandører. Der bliver fulgt op på kodekset i forbindelse med øvrig opfølgning af kontrakterne. Spies og de øvrige danske rejsearrangører baserer sig desuden på uafhængige opfølgninger, som foretages af tredjepartskontrollanter, heriblandt Travelife.

Indgår Spies i dialog med lokale organisationer og fagforeninger på rejsemålene om eksempelvis arbejdsvilkår på hotellerne?
Der er få virksomheder og organisationer, som kan kontrollere alle led i leverandørkæden i alle verdens lande. Vi arbejder med omkring 1.500 hoteller over hele verden, og derfor er det vanskeligt for os at følge op på hvert eneste hotel. Derfor samarbejder vi med Travelife, et kontrolorgan for social ansvarlighed, som følger op på, hvordan de hoteller, hvor vi har flest gæster, arbejder med social ansvarlighed som eksempelvis arbejdsvilkår, fagforeningsfrihed og mindstelønninger.

Hvad er Travelife?
Travelife er en uafhængig organisation, som støttes af alle større europæiske rejsearrangører. Organisationens formål er at fremhæve de bedste eksempler på, hvordan hoteller og virksomheder arbejder med miljømæssig bæredygtighed og socialt ansvar. 

Læs mere om Travelife

Hvad er EU Ecolabel?
EU Ecolabel, tidligere kendt som EU-blomsten, er Europas officielle miljømærke og et af de fremmeste miljømærker i verden. EU Ecolabel fungerer præcis som det nordiske miljømærke Svanen. For at få denne mærkning skal en række srappe krav til miljø, sundhed og kvalitet være opfyldt.

Læs mere om EU Ecolabel

Hvad er forskellen mellem EU Ecolabel og Travelife?
EU Ecolabel er en rendyrket miljøcertificering, mens Travelife tilvejebringer retningslinjer og målingsværktøjer til at forbedre både mijøarbejde og socialt ansvar i rejsebranchen. Retningslinjerne indeholder blandt andet spørgsmål som ansvar over for ansatte i form af ansættelseskontrakt, mindstelønninger og ret til faglig organisering. Virksomheder, der er tilsluttet Travelife, skal også bidrage til samfundet ved at ansætte lokalt, hyre lokale leverandører samt modvirke børnearbejde og børnesexhandel.

Hvordan finder jeg de miljømærkede hoteller på Spies.dk?
Alle vores Travelife-certificerede hoteller finder du her.

Du kan også finde vores miljømærkede hoteller ved at bruge hotelsøgeren på Spies.dk. Under "Værelset/lejligheden" kan du markere "Miljømærket".

Hvorfor tilbyder Spies All Inclusive?
Omkring 20 procent af vores kunder vælger All Inclusive. Den kritik, der rettes mod All Inclusive, handler oftest om, at pengene, som gæsterne bruger på hotellet, forsvinder ud af landet. All Inclusive findes på næsten alle rejsemål, og den største andel All Inclusive-hoteller findes i lande som Egypten og Den Dominikanske Republik. Det er mindst almindeligt i Thailand og andre lande i Asien.

All Inclusive skaber arbejdspladser i de lokale samfund. Ofte tilbydes der service døgnet rundt, og disse hoteller har generelt et højere serviceniveau, hvilket kræver flere ansatte. Der er betydeligt flere køkken- og restaurantansatte på et All Inclusive-hotel i forhold til et normalt hotel med god service. All Inclusive skaber også beskæftigelse i de lokale samfund, eksempelvis gennem transport og indkøb.

Mindre lokale restauranter og caféer kan derimod få svært ved at klare sig, hvis der findes et All Inclusive-hotel i nærheden. Men mange steder, hvor disse bygges, findes der ikke et fungerende lokalsamfund i forvejen. Der er det i stedet hotellet, som skaber arbejdspladser for mange mennesker.

FLY OG MILJØ

Hvor stor en miljøsynder er flyene egentlig?
I de senere år er det kommet mere opmærksomhed på flybranchen og miljøet. Især er der fokus på udledningen af CO2, der kommer fra flyene, når brændstoffet forbrændes.

Klimaforandringerne er et velkendt problem, som vi alle bør tage fælles ansvar for, men det er et faktum, at flybranchen på globalt plan står for omkring to procent af den samlede CO2-udledning. Eksperterne mener, at tallet kommer til at stige til tre procent i 2050. De største CO2-udslip kommer fra elproduktion, opvarmning og landbrug. Hvis man alene ser på transportsektoren, viser tallene tydeligt, at privatbilismen er den absolut største synder med en andel på omkring 75 procent af CO2-udledningen, mens flyene står for 10 procent.

Hvorfor er det mere miljøvenligt at flyve charter end med rutefly?
Det skyldes at charterflyene fyldes helt op (95 procent) og har få mellemlandinger. En rejsende, der vælger charterfly frem for rutefly, er ansvarlig for 30 procent mindre CO2-udledning.

Hvordan kommer vi af med flyenes skadelige virkninger?
For at nedbringe flyenes skadevirkninger på miljøet, er der brug for fælles tiltag.

EU har besluttet, at flyene siden 1. januar 2012 indgår i handelen med emissioner af drivhusgasser. Det indebærer, at flybranchen skal købe rettigheder til de emissioner, de producerer, og som bidrager til klimaforandringerne.

Formålet med systemet er på effektiv måde at nå de mål om at nedbringe emissionerne af drivhusgasser, som EU har forpligtet sig til i Kyotoprotokollen. Handelssystemet omfatter omkring halvdelen af EU’s samlede udslip.

Hos Spies ser vi positivt på, at handelen med emissionsrettigheder skal nedbringe CO2-udledningen på globalt plan. Det er en bedre vej end skatter og afgifter. Generelt er vi modstandere af afgifter og skatter, da vi ikke mener, de skaber tilstrækkeligt incitament til, at flyselskaberne udvikler miljøvenlige fly. Uden skatter og afgifter kommer der til at blive satset yderligere på teknisk udvikling af miljøvenlige fly.

De europæiske politikere kan fra den ene dag til den anden nedbringe flyenes CO2-udslip med 8-13 procent ved at indføre det, der kaldes ”Single European Sky”. I dag er der alt for mange kontrolinstanser i Europa, der gør det vanskeligt at flyve direkte fra et sted til et andet. I stedet må man flyve zigzag gennem Europa. Desuden medfører det gældende system, at flyene skal vente i luften, inden de kan lande.

Krydstogter

Hvordan arbejder krydstogtrederierne med bæredygtighed?

Hos Spies samarbejder vi med fire krydstogtrederier. For opdateret information om deres arbejde med bæredygtighed henviser vi til deres respektive hjemmesider.

Royal Caribbean
Celebrity Cruises
Costa Cruises
Norwegean Cruiseline

Dyr og turisme

Har Spies en policy for dyr?

Ja, vi har en policy i Nordic Leisure Group, som Spies er en del af.

Vi følger “ABTA Global Welfare Guidance for Animals in Tourism”, som medlemmerne af den engelske rejsebranceorganisation ABTA har lavet. Retningslinjerne blev revideret i 2013 og anses i dag for at være de mest omfattende retningslinjer for dyrevelfærd i turistbranchen. Siden 1. januar 2017 har vi krævet, at alle vores leverandører følger disse retningslinjer. Det sikrer vi gennem kontroller og opfølgninger. Læs mere her.

Granskes alle attraktioner?*
Vi gennemfører kontrolbesøg hos alle vores udflugtsarrangører, men da vi i Nordic Leisure Group har mere end 500 udflugter, hvor man møder dyr, begyndte vi i 2017 med de største attraktioner som dyreparker og delfinarier. Ud af de 500 attraktioner indgår ca. 30 i Spies’ program. Målet er at gennemføre 50 kontrolbesøg om året, og i løbet af sommeren 2017 gennemførtes første etape. Det førte til, at 16 udflugter blev fjernet fra programmet. Ud af de 16 indgik en enkelt i Spies’ program. Siden da er flere kontrolbesøg blevet gennemført, og arbejdet fortsætter.

Har I ikke tidligere lavet kontrolbesøg?

Vi har længe arbejdet for, at vores udflugtsarrangører skal følge ABTA’s retningslinjer, men nu stiller vi det som et krav. Attraktioner med dyr er også tidligere blevet undersøgt, når det er kommet til vores kendskab, at forholdene ikke har været i orden i eksempelvis en dyrepark, og vi har flere gange fjernet leverandører fra vores udflugtsprogram. I 2015/2016 fjernede vi desuden elefantridning og shows med elefanter fra vores program.
Siden 2013 har vi arbejdet for, at retningslinjerne skal anvendes hos vores underleverandører, men i 2016 lavede det engelske firma Global Spirit en undersøgelse for Thomas Cook, der viste, at mange af vores leverandører endnu ikke havde implementeret dem. Derfor lavede vi fra 1. januar 2017 en strammere policy og handlingsplan.

Hvorfor stopper Spies ikke helt med udflugter til attraktioner med dyr?

Vi er klar over, at mange anser det for uacceptabelt, at der findes attraktioner med vilde dyr i fangeskab. Det er naturligvis uhørt vigtigt, at dyrene bliver behandlet godt på de udflugter, vi sælger. Mange af de dyr, der lever i dyreparker, kan ikke udsættes i naturen. Vores ambition er at sætte en stopper for de leverandører, der ikke behandler dyrene ordentligt, og vi er overbeviste om, at store virksomheder som os har en vigtig rolle at spille i at højne standarden for dyrene, hvilket vi med vores policy ønsker at sikre.

En vigtig del af vores policy er også, at vi ikke accepterer, at dyreparker køber dyr, der er fanget i naturen, til underholdningsformål.

Mere om Spies

Her finder du information om os. Læs bl.a. om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og om, hvordan vi sikrer kvalitet og sikkerhed for vores kunder.

Nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder på hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger om, hvordan hjemmesiden vises eller opfører sig – f.eks. dit valg af sprog eller region. Dette er nødvendigt for at hjemmesiden kan fungere.
Statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle data.
Marketing cookies anvendes for at gemme, hvordan besøgende opfører sig på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise indhold, som er relevant for den enkelte besøgende og mere værdifuldt for virksomheden og tredjeparts annoncører.