Indsamling af personoplysninger

Når du benytter en af Spies’ tjenester, indsamler vi oplysninger om din brug af tjenesten. En del af disse oplysninger kan være personoplysninger. Her beskriver vi, hvordan vi indsamler, gemmer og anvender personoplysninger.

Hvad er en personoplysning

Personoplysninger er al slags information, som direkte eller indirekte kan relateres til en fysisk person, der er i live. Det gælder f.eks. navn, personnummer, adresse, mailadresse og telefonnummer. Det gælder f.eks. også billetnumre, krypterede data og forskellige typer af elektroniske identiteter som IP-numre, hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Oplysninger, som indsamles, når du laver en reklamation på Spies.dk

Hvis du registrer en reklamation eller en klage på Spies.dk, indsamler vi oplysninger for at kunne behandle din henvendelse. Det gælder billetnummer, navn, telefonnummer, mailadresse, hvis du kræver erstatning gælder det også oplysninger om bankkonto, så vi kan lave en eventuel udbetaling. Vi indsamler også de oplysninger, som du selv vælger at opgive i din beskrivelse af fejlen eller klagen.

Hvordan anvender vi oplysningerne

Når du laver en reklamation eller fremfører en klage af din rejse eller nogle af vores tjenester, vil vi hjælpe dig så godt, som vi kan. Vi håndterer de personoplysninger, som du opgiver og som er nødvendige for at kunne besvare dit spørgsmål eller løse dit problem. Oplysningerne bruges til at udrede problemet og bedømme din ret til erstatning samt til at træffe de øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på en eventuel fejl. Vi anvender dit navn og billetnummer for at kunne identificere dig og din rejse. Vi anvender dine kontaktoplysninger som mailadresse og telefonnummer for at kunne kontakte dig i forbindelse med spørgsmål og informationer. Vi kan også få brug for at anvende alle de øvrige personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, for at kunne håndtere dit spørgsmål eller din henvendelse afhængigt af, hvad der er relevant i det enkelte tilfælde.

Hvem har adgang til personoplysningerne

Reklamationsformularen håndteres af leverandøren Jotform. Du kan læse deres persondatapolitik på Jotforms hjemmeside.

For at kunne levere nogle af de tjenester, som du har bestilt hos os, bruger vi underleverandører og samarbejdspartnere. Det er f.eks. flyselskaber, hoteller og arrangører af udflugter og andre arrangementer på rejsemålet. For at kunne undersøge en klage kan det være nødvendigt at give dem personoplysninger afhængigt af, hvad det drejer sig om.

Da vi arrangerer rejser til hele verden, findes der en del af vores samarbejdspartnere (f.eks. hotel og flyselskab) udenfor EU/EES-området. Det betyder, at personoplysninger kan blive overført til samarbejdspartnere i disse lande med samme anvendelsesformål som er beskrevet ovenfor. Uanset hvilket land Spies overfører dine oplysninger til, har Spies pligt til at sørge for, at dine oplysninger er godt beskyttet, hvilket Spies naturligvis gør.

Hvor længe gemmer vi oplysningerne

Spies følger god skik i rejsebranchen. Vi gemmer dine personoplysninger så længe som det kræves i forhold til behandlingen.

Vi gemmer alle vores indsamlede personoplysninger i vores kundedatabase. I kundedatabasen gemmes personoplysninger og rejsehistorik i tre (3) år, med mindre du har givet samtykke til, at vi kan gemme dine oplysninger i længere tid.

Hvis du reklamerer over en rejse indenfor tre år efter din sidste rejse, gemmer vi alle dine oplysninger i 10 år.

Hvem har adgang til personoplysningerne

Vi benytter forskellige IT-tjenester og IT-systemer i vores virksomhed. I nogle af disse gemmes og håndteres personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og sikkerheden af dine data i al håndtering. Nogle systemer er installeret lokalt hos os, og det er kun vores personale, som har adgang til disse oplysninger. I disse tilfælde er der ingen overførsel til tredjepart. Nogle systemer er dog cloud-løsninger eller installeret af leverandøren, og det betyder, at vi videregiver personoplysninger til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer oplysningerne på vores vegne og efter vores anvisninger.

Internt håndterer vi personoplysninger i vores kundedatabase, i vores bestillings- og salgssystemer, vores kundeservicesystem og i et system til datahåndtering og dataforbedring. Disse systemer er designet til at kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os, og til at kunne håndtere spørgsmål og kundepleje i forbindelse med udførelsen af disse ydelser. Disse systemer kan håndtere alle de personoplysninger, som vi indsamler

Vi bruger eksterne leverandører til personalisering og analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og brugerfeedback. Disse virksomheder håndterer personoplysninger som personoplysningsassistent på vores vegne. De oplysninger, det drejer sig om, er først og fremmest oplysninger, der indsamles via cookies og håndteres på et anonymt og aggregeret niveau.

Personificering og markedsføring

Når du bruger en af vores hjemmesider, vores app eller andre digitale ydelser fra os, indsamler vi oplysninger om din brug af tjenesten. Nogle af disse oplysninger kan være personoplysninger, f.eks. dit IP-nummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søgninger du foretager og hvilke rejseprodukter, du er interesseret i. Hvis du er logget ind på Min Side eller giver os data, der gør det muligt for os at identificere dig, vil vi forbinde data om dit brugsmønster med andre oplysninger, som vi har indsamlet om dig.

På vores hjemmesider bruger vi information om vores brugere til den såkaldte personalisering. Det betyder, at vi bruger de oplysninger, som vi har indsamlet om dig og din brug af vores ydelser til at påvirke, hvordan indholdet på hjemmesiden ser ud, når netop du besøger den. Tilpasningen kan f.eks. være, at vi gemmer og viser oplysninger om de destinationer, som du søgte ved et tidligere besøg på vores hjemmeside, sprogindstillinger samt visning af annoncer og tilbud, som vi tror passer til netop dig og dine rejsepræferencer. Til analyse af brugsmønstre og personalisering bruger vi cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

Din ret til at påvirke indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger

Personoplysninger, som anvendes til at udsende nyhedsbreve, til personificering og til markedsføring anvendes med dit samtykke. Du kan når som helst vælge at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger og stopper med den databehandling, som dit samtykke omfatter. Du har også ret til at anmode om, at oplysningerne om dig slettes, suppleres eller rettes, og du har desuden ret til dataportabilitet.

Det kan ske, at den samme personoplysning behandles både i forbindelse med udførelsen af rejseaftalen, specifikt pga. et samtykke, og fordi oplysningen er nødvendig for at opfylde andre juridiske forpligtelser. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber, kan personoplysningen alligevel findes hos os til andre formål.

Hvis du vil have information om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du sende en ansøgning til ovenstående adresse. Registerudtrækket leveres efter anmodning og er gratis én gang pr. år. Vær opmærksom på, at du er nødt til at sende en skriftlig anmodning, da den skal indeholde din underskrift. Du kan derfor ikke sende anmodningen pr. mail. Mærk brevet ”Anmodning om persondataudtræk”.

Dataansvarlig

Denne persondatapolitik gælder for tjenester og produkter, som udbydes af Spies A/S. Spies A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som er omfattet af denne politik.

Spies indgår i Nordic Leisure Travel-koncernen. Goldcup 19390 AB (under navneændring til Nordic Leisure Travel Group AB)(NLTG) har den afgørende indflydelse på Spies, og Spies overfører derfor personoplysninger til NLTG i administrativt og analytisk øjemed. Personoplysninger, som indsamles Spies, behandles også af NLTG til de formål, som er angivet nedenfor.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os på info@spies.dk eller via almindeligt brev, som sendes til Spies, Kay Fiskers Plads 9, 2300 København S. Du kan også kontakte os via ”Min Side” på Spies.dk.

Den fuldstændige persondatapolitik

I vores persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan vi håndterer personoplysninger og dine rettigheder.