Bagageregler hos flyselskaberne

Flyselskaberne følger de gældende restriktioner for bagagevægt. Det betyder, at man i nogle lufthavne vejer al bagage, herunder håndbagage, og at man i andre lufthavne kun tager stikprøver.

Hvert barn over to år samt hver voksen passager må medbringe bagagevægt - se specifik information hos de forskellige flyselskaber. Her fremgår også maksimum mål for håndbagage samt pris for overvægt, sportsudstyr, specialmad om bord og lignende. Flyselskaberne forbeholder sig ret til at afvise den del af bagagen, der overstiger den tilladte vægt. Kan den overvægtige bagage ikke transporteres med samme fly, arrangeres så vidt muligt transport med andet fly.

Hos nogle flyselskaber er det tilladt at pakke op til 32 kg bagage i kufferten, men det anbefales, at man fordeler bagagen i flere kufferter. Overstiger vægten af kufferten de anførte 32 kg, vil man blive bedt om at pakke bagagen om.

Pakkeforskrifter

Bagagen må ikke indeholde genstande:
• som vil kunne blive ødelagt af lufttransport.
• som ikke er forsvarligt emballeret.
• som i henhold til gældende love, regler eller andre offentlige bestemmelser ikke må transporteres fra, til eller hen over et bestemt land.

Kørestole, barnevogne, sportsudtyr m.v.

Kørestole, barnevogne, barnesenge og klapvogne medtages på eget ansvar. Der ydes ingen erstatning ved skader. Der er forskellige regler og priser for medbringelse af sportsudstyr. Se mere information hos de enkelte flyselskaber.

Håndbagage

Få et hurtigt overblik over, hvad der må medbringes i håndbagagen, og hvad der skal i den indskrevne bagage her.

Pas, penge, værdigenstande (afhængig af størrelse), rejsedokumenter, medicin og lignende bør medbringes i håndbagagen. Bemærk! Der gælder særlige regler for medbringelse af oxygen, væsker mv. i håndbagagen; kontakt venligst det enkelte flyselskab for nærmere information.

VIGTIGT! Knive, sakse og våbenlignende genstande må ikke pakkes i håndbagagen. Vær opmærksom på, at vægten af håndbagage ikke kan overføres til den indskrevne bagage og omvendt. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at medbringe mobiltelefonen Samsung Galaxy Note 7 på flyvninger med de flyselskaber, som Spies benytter. Det betyder, at du hverken må medbringe denne mobiltelefon i din håndbagage eller indtjekket bagage.

Forsinket/beskadiget bagage

Er bagagen beskadiget, eller dukker den ikke op ved ankomsten til rejsemålet eller ved hjemkomsten, skal dette anmeldes til flyselskabet på stedet. Herefter udfyldes en PIR (Property Irregularity Report), som bruges i forbindelse med en eventuel international eftersøgning af bagagen eller som dokumentation for skadens omfang i forbindelse med en forsikringssag. Bemærk! Det er den rejsendes eget ansvar, at en sådan rapport bliver udfærdiget. Har du ikke købt en rejseforsikring, henvises til din indboforsikring. Det er også muligt at rette erstatningskrav direkte til flyselskabet (henvendelse skal ske til de respektive flyselskabers kundeservice).

Sunclass Airlines' kundeservice kan kontaktes på tlf. 72 22 35 92. Skadesanmeldelse til Sunclass Airlines kan rekvireres her.

Vi gør opmærksom på, at ifølge “Lov om Luftfart” yder flyselskaberne en begrænset erstatning for beskadiget eller bortkommen bagage. Vi anbefaler derfor, at man tegner en bagageforsikring ved køb af rejsen. Ligeledes henstiller vi til, at al skrøbelig bagage – såsom klapvogne og cykler - emballeres forsvarligt under rejsen.