Information efter hjemkomsten

Reklamationer

Er der forhold, der er utilfredsstillende under ferien, er det vigtigt, at du med det samme kontakter vores personale. Venter du med at reklamere, til du kommer hjem fra ferien, har vi i sagens natur ingen mulighed for at udbedre situationen, og du mister retten til at påberåbe mangler. Er du ikke tilfreds med vores personales behandling af din henvendelse, kan du udfylde vores reklamationsformular her eller skrive til Spies A/S, Kay Fiskers Plads 9, 2300 København S, att. Quality & Claims. Henvendelsen skal indeholde oplysninger om billetnummer, redegørelse for reklamationen, og hvad man har forsøgt for at afhjælpe situationen på rejsemålet. Reklamationen skal være os i hænde senest fire uger efter hjemkomsten. Alle skriftlige henvendelser vil blive besvaret på dansk.

Indkøb i udlandet

Vi kan desværre ikke påtage os at følge op på sager, hvor en gæst føler sig dårligt behandlet af forretninger eller handlende uanset oplysninger fra vores personale. Såfremt du ønsker at købe varer i udlandet til senere hjemsendelse, tilråder vi, at du først sikrer dig korrekte oplysninger om reglerne for indførsel i Danmark, her-under behovet for særlige certifikater. Bemærk, at der næsten altid skal betales moms – også selvom varer fra nogle lande under særlige omstændigheder kan indføres toldfrit i Danmark.

Glemte sager

Hvis du har glemt eller mistet noget i løbet af din ferie, har du mulighed for at efterlyse det. Under ferien kan du kontakte vores personale, som kan hjælpe dig. Er du kommet hjem, har du mulighed for at efterlyse det via vores samarbejdspartner Lost & Found International. For at efterlyse de glemte eller mistede effekter, skal du kontakte Lost & Found International direkte. Det koster 5 euro at starte en efterlysning, uanset om effekten bliver fundet eller ej. Når Lost & Found International har modtaget din betaling og efterlysning, undersøger og lokaliserer de, om den efterlyste effekt er fundet. Du står selv for at betale fragtomkostninger og eventuelle afgifter. Prisen afhænger af effektens størrelse, hvor effekten er glemt, og hvortil effekten skal sendes. Minimumsprisen er 800 kr. Du efterlyser effekterne ved at udfylde efterlysningsblanketten på Lost & Founds Internationals hjemmeside. Her kan du også se leveringsbetingelser og andre detaljer.

Har du spørgsmål til en aktuel efterlysning, kan du kontakte Lost & Found International på mailadressen: denmark@lostfound.help
Har du glemt noget ombord på flyet eller i lufthavnen, kan du kontakte Lost & Found International, som vil undersøge det. I nogle tilfælde vil du blive henvist til det flyselskab, som du rejste med, for at høre nærmere. Er det tilfældet, kan du her finde information om de flyselskaber, som vi benytter. Der findes rejsemål, hvor Lost&Found International ikke opererer, og hvor det ikke er muligt at sende effekter hjem med det lokale postvæsen, f.eks. Kap Verde. På de rejsemål har vi ikke mulighed for at hjælpe med at sende glemte effekter hjem.
Vær opmærksom på, at vi ikke har mulighed for at sende glemte effekter hjem med vores fly eller personale, og derfor skal al efterlysning ske via Lost & Found International.

EU-kommisionens klageportal

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Når du indgiver en klage, skal du oplyse vores mailadresse info@spies.dk