Priser

Vores priser er justeret efter udbud og efterspørgsel, og derfor kan priserne ændre sig flere gange dagligt, hvis efterspørgslen på en bestemt rejse stiger eller falder. Priserne kan også ændre sig løbende i forbindelse med kampagner hos flyselskaber og hotelkæder. Rejsens pris fremgår altid på din bestillingsbekræftelse/billet, når du har bestilt din rejse, og det er denne pris, som gælder.

Priserne justeres udelukkende efter udbud og efterspørgsel ud fra de bestillinger, der foretages hos Spies, og de er derfor hverken styret af cookies eller device. Der sker derfor ikke prisændringer, fordi du søger meget på spies.dk, klikker rundt eller skifter mellem smartphone, tablet og computer.

chatbtn