Specialudstyr

Transport af specialudstyr på de enkelte flyvninger kan kun ske, såfremt plads- og vægtforhold gør det muligt.

Transport på rejsemålet af specialudstyr, cykler, kørestole m.m. er afhængig af, om der er plads i bussen fra lufthavnen til hotellet og retur – i nogle tilfælde mod gebyr. Vi hjælper gerne med at arrangere transport, hvis der ikke er plads i bussen, men omkostningerne bæres af rejsedeltageren selv. Nærmere information finder du her.

Transport af kørestole, klapvogne m.v.

Kørestole, rollatorer, barnevogne og klapvogne er uden beregning hos nogle selskaber og mod beregning hos andre - se mere information hos de enkelte flyselskaber.

Kørestole, rollatorer, barnevogne og klapvogne skal være forsvarligt emballeret; hør evt. hvordan det bedst sikres hos flyselskabet. Transporterklæring underskrives ved afrejsen.

Har du kørestol med på rejsen?

Udfyld denne formular hvis du har brug for at medbringe din kørestol på rejsen.

Har du brug for medicinsk udstyr på rejsen?

Udfyld denne formular hvis du har brug for at medbringe særligt medicinsk udstyr på din rejse.

Bemærk! Meddel venligst din rejsekonsulent, hvis du er kørestolsbruger eller ønsker transport af cykler og sportsudstyr. Kørestole, rollatorer, klapvogne, barnevogne, cykler og sportsudstyr efterstilles anden “almindelig” bagage, ligesom transport på rejsemålet er afhængig af, om der er plads i bussen (hvis ikke er transportomkostninger for denne del af bagagen for egen regning).

Flyselskaberne tager ikke ansvar for beskadigelse af kørestole, rollatorer, barnevogne, klapvogne, cykler, sportsudstyr med mere, hvorfor det anbefales at tegne en speciel forsikring.

Sportsudstyr

Golfudstyr må kun indeholde køller og bolde.

Farligt gods

I henhold til ICAO/IATA Dangerous Goods Regulation er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i bagagen.

1) Nedenfor er angivet eksempler på genstande, som det er forbudt at transportere i bagagen. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet:

 • komprimerede gasser (brændbare, ikke-brændbare eller giftige) såsom beholdere med campinggas, butan, oxygen, propan og vandlunger
 • ætsende stoffer såsom syrer, alkaller, vådbatterier, kviksølv og apparater, der indeholder kviksølv
 • sprængstoffer, våben, ammunition, fyrværkeri og nødraketter
 • brændbare væsker og faststoffer såsom maling, fortyndere, tændvæsker til lightere, opvarmningsvæsker, rengøringsmidler, engangslightere, tændstikker, klæbemidler og andre let antændelige stoffer
 • magnetiske materialer
 • oxyderede materialer såsom blegemidler og peroxider
 • giftstoffer såsom arsenik, cyanid, insekt- og ukrudtsmidler
 • radioaktivt materiale
 • smitsomme stoffer såsom bakterier og viruskulturer
 • dokumentmapper og attachétasker med indbygget tyverialarm
 • aerosoler med pudsemidler, voks og affedtningsmidler
 • andre skadelige materialer, som kan udsætte flyet og de ombordværende personer og ejendele for fare

2) Følgende genstande er undtaget ICAO/IATA Dangerous Goods Regulations og kan medtages i bagagen under forudsætning af, at anførte mængdebegrænsninger og betingelser overholdes:

 • medicinal- og toiletartikler til personligt brug (herunder hårlak, parfume og medicin, der indeholder sprit) anbefales at medbringe som indtegnet bagage.
 • tøris i mængder, der ikke overstiger 2 kg pr. passager, anvendt til emballering af letfordærvelige varer, må kun medbringes som håndbagage og kun mod en skriftlig tilladelse
  fra flyselskabet.
 • under forudsætning af befordrerens godkendelse må der medtages mindre iltbeholdere til medicinsk brug samt mindre kuldioxcidbeholdere båret af passagerer til aktivering af mekaniske proteser.
 • under forudsætning af befordrerens godkendelse og kun som indtegnet bagage må der medbringes ammunition til mindre våben til sportsbrug i mængder, der ikke overstiger 5 kg. Der er totalforbud mod lufttransport af ammunition, som har eksplosive eller brændbare projektiler.
 • hjertepacemakere, som indeholder radioaktivt materiale (kun indopererede).
 • katalytiske hårcurlere, som indeholder kulbrinte; et sæt pr. passager i indtegnet bagage (refill forbudt).
 • batteridrevne kørestole; nærmere information fås hos flyselskabet.

Vær opmærksom på, at der er skærpede regler for håndbagage, og at disse ændres løbende. Nærmere bestemmelser fås hos de respektive flyselskaber.