Dreng i vandkanten

Principper og retningslinjer

Vores arbejde med bæredygtighed og socialt ansvar styres af en række principper og retningslinjer, der løbende revideres for at svare til den virkelighed, vi lever i.

Code of Conduct

Code of Conduct er vores primære regelsæt og fungerer som en paraplybetegnelse for alle vores retningslinjer og indeholder grundlæggende principper for, hvordan vi som organisation skal bedrive vores virksomhed på en både etisk, socialt og miljømæssigt korrekt måde. Regelsættet indbefatter forretningsetik, lovgivning, miljø, arbejdsmiljø, ansættelsesforhold og menneskerettigheder. Det omfatter alle ansatte og alle dele af virksomheden inden for Nordic Leisure Travel Group.

Derudover har vi yderligere principper, eksempelvis:
Supplier Code of Ethics and Conduct som er en garant for, at de af os engagerede leverandører lever op til vores retningslinjer i regelsættet. Den er en del af vores aftale med underleverandører og omfatter blandt andet menneskerettigheder, beskyttelse af børn, tvangsarbejde, lønninger og goder, retfærdig behandling, helbred og sikkerhed, bestikkelse og korruption, gaver, interessekonflikter, samfund og miljø. De leverandører, som ikke lever op til eller forbryder sig imod retningslinjerne, har vi ret til at afbryde samarbejdet med.

Child Protection Policy - vi har nultolerance over for alle former for misbrug, vanrøgt og udnyttelse af børn. Brud mod policyen kan føre til opsigelse, ophør af aftaler og politianmeldelse.

Animal Welfare policy - vi har nultolerance over for alle former af udnyttelse af vilde dyr. Det indebærer blandt andet, at vi har fjernet alle dyreparker fra vores udflugtsprogram.

Se mere information om alle vores principper i vores seneste bæredygtighedsrapport.

Mere om Spies