Kriseberedskab

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om Spies' kriseberedskab.

Hvordan ser Spies' kriseberedskabsplan ud?
Spies’ kriseberedsskab omfatter flere trin og dele af vores virksomhed: Alt fra hvordan vi klassificerer forskellige hændelser, og hvordan krisegruppen mobiliseres til foranstaltninger op rejsemålet som oprettelse af nødnummer, information og mediehåndtering. Det er en levende plan, som opdateres kontinuerligt, og som omfatter hele den koncern, som Spies indgår i.

Af hvem og hvordan udarbejdes kriseberedskab?
Beredskabsplanen er udarbejdet af vores sikkerhedsansvarlige sammen med katastrofelederne i de forskellige dele af vores virksomhed. Den baseres på tidligere erfaringer og læring samtidig med, at vi løbende tilpasser den til nye erfaringer og kundskaber – og ikke mindst til ny teknik og nye hjælpemidler.

Hvornår aktiveres kriseberedskabsplanen?
Vores nordiske krisecenter er bemandet døgnet rundt og modtager rapporter om hændelser fra hele verden. Personalet vurderer rapporterne og informerer relevante personer i organisationen. De kan også skærpe beredskabet eller aktivere kriseorganisationen, hvis situationen kræver det.

Hvordan defineres en krise?
En krise defineres ud fra, at en eller oftest flere af følgende hændelser er sket:

  • Ulykke med et større antal skadede og/eller omkomne, større epidemi eller mange syge
  • Hændelse, som involverer myndigheder som politi, brandvæsen, sygehus, Udenrigsministeriet osv.
  • Hændelse, som kræver indsatser fra flere instanser og hvor tidsaspektet er kritisk (f.eks. ved naturkatastrofe)
  • Hændelse med stor mediebevågenhed og som kræver indsatser fra Spies

Uddannes jeres personale i krisehåndtering og i så fald hvordan?
I grunduddannelsen indgår sikkerhed og krisehåndtering. Derefter bliver gradvist udbygget under ansættelsen tilpasset den position, som man har.

Hvordan tager I hånd om jeres rejsende, hvis en krise indtræffer?
Vores gæster er vores første prioritet ved hændelser. Vi tager hånd om vores rejsende på den bedste måde, som situationen og forholdene tillader, hvilket kan variere afhængigt af, hvad der er sket, og hvor det er sket. Vi har adgang til eksternt kriseteams fra SOS International og EuroAlarm, som hurtigt kan komme til rejsemålet og assistere. Vi samarbejder også med myndigheder og forsikringsselskab, så vores gæster kan tilbydes støtte og hjælp efter hjemkomsten.

Har I truffet foranstaltninger for at forhøje beredskabet i jeres organisation efter f.eks. tsunamien, terrorhandlinger osv.?
Vi har altid et højt beredskab, men givetvis har de seneste års større hændelser givet os erfaringer, som vi nu anvender, specielt et mere effektivt anvendelse af moderne IT-teknologi.

Hvilken er den værste krise I har været ude for efter tsunamien?
Efter tsunamien har vi heldigvis ikke være ramt af større kriser, men kun hændelser, som vi i forvejen har erfaring med og er vant til at håndtere.

Findes der risici nu, som ikke fandtes for et par år siden?
Terrorangreb- og trusler er blevet en mere reel trussel de seneste år. Som altid følger vi Udenrigsministeriets rejsevejledninger, da de er eksperter indenfor sikkerhedspolitik.

Hvilke ændrings- og afbestillingsregler gælder på usikre rejsemål?
Vi følger nøje Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Hvis Udenridsministeriet ikke fraråder rejser til et bestemt område, gælder de normale ændrings- og afbestillingsregler.

Mere om Spies