Sandstrand

Principper og retningslinjer

For os hos Spies er bæredygtig udvikling en vigtig sigtelinje.

 • Vi stræber efter at minimere de negative effekter af turismen og øge de positive.
 • Vi vil udvikle, gennemføre og markedsføre turisme på en bæredygtig måde.
 • Vi vil mindske turismens negative effekter på miljøet, og vi følger de lokale, nationale og internationale love og regler, som gælder for vores virksomhed.
 • Vi er imod alle illegale og udnyttende former for turisme.
 • Vi stræber altid efter at tage bæredygtighed som udgangspunkt, både i vores egen virksomhed og i vores samarbejde med lokale partnere.

Turisme og rejsende påvirker ikke kun miljøet, men også lokalbefolkningen på vores rejsemål. Derfor har vi hos Spies og Nordic Leasure Travel Group lavet fire retningslinjer og principper for bæredygtig turisme.

1. Arbejdsvilkår - vi arbejder for, at arbejdsvilkårene skal omfatte:

 • Retten til at være i fagforening
  -Mindstelønninger
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Reguleret arbejdstid

2. Børnearbejde - Vi skal arbejde for et forbud mod børnearbejde (vi accepterer ikke arbejdstagere, som er yngre end loven tillader i det pågældende land).

3. Miljø - Vi skal arbejde for:

 • At påvirke vores samarbejdspartnere til at agere så miljørigtigt som muligt, f.eks. ved at nedbringe forbruget af energi, vand og kemikalier samt at sortere affald.
 • At mindske CO2-udledningen og mængden af affald på destinationerne.
 • En sund udvikling af turismen på rejsemålene.
 • At stimulere anvendelsen af lokale produkter og lokal arbejdskraft.

4. Børnesexturisme - Vi fordømmer alle former for seksuel udnyttelse af børn, og vi støtter al lovgivning, der indføres for at forhindre og straffe sådanne overgreb. Vi arbejder aktivt for at modvirke at børn udnyttes. Vi støtter blandt andet børnerettighedsorganisationen ECPAT, og vi arbejder ud fra følgende retningslinjer:

-Vi har lavet en policy mod børnesexhandel.

 • Vi informerer og uddanner vores personale.
 • Vi informerer vores gæster.
 • Vi har en klausul i alle hotelkontrakter.
 • Vi informerer lokale samarbejdspartnere om vores stilling.

Retningslinjerne bygger på FN’s børnekonvention og FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO’s konventioner om arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder.

Vores leverandører
I Nordic Leasure Travel Group har vi et adfærdskodeks for vores leverandører. Heri fastlægges de minimumsnormer, som vi forventer os af leverandørernes virksomhed. De skal have rutiner for at overvåge og opretholde disse normer, også hvad angår deres egne underleverandører. Nordic Leasure Travel Group har ret til at undersøge vores leverandører for at sikre, at dette adfærdskodeks følges.

Mere om Spies

Her finder du information om os. Læs bl.a. om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og om, hvordan vi sikrer kvalitet og sikkerhed for vores kunder.

Nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder på hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger om, hvordan hjemmesiden vises eller opfører sig – f.eks. dit valg af sprog eller region. Dette er nødvendigt for at hjemmesiden kan fungere.
Statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle data.
Marketing cookies anvendes for at gemme, hvordan besøgende opfører sig på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise indhold, som er relevant for den enkelte besøgende og mere værdifuldt for virksomheden og tredjeparts annoncører.