> Til menuen for Rejsebetingelser

11. Forsikring/sygdom/tyveri

Når man rejser, er det vigtigt, at man har en forsikring, der også gælder i udlandet. En sådan forsikring kan tegnes gennem vores rejsekonsulenter. Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring hos Gouda Rejseforsikring, hvor man er betydeligt bedre dækket på rejsen end med det blå EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort omfatter rejser uden for Danmark i Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

For at kunne tegne en forsikring gennem Gouda Rejseforsikring i Danmark skal man være i besiddelse af dansk statsborgerskab og dansk sygesikringskort. Hør eventuelt nærmere hos vores rejsekonsulenter eller se vores hjemmeside for de gældende regler.

Svenske statsborgere kan tegne forsikring gennem Gouda Rejseforsikring i Sverige. Rejseforsikring for svenske statsborgere: Har man en indboforsikring, bør man kontrollere, at den dækker rejser uden for Norden. Hos Gouda Rejseforsikring kan der tegnes en forsikring, der kompletterer indboforsikringen. Her findes hverken karensdage eller selvrisiko, og man får hjælp på rejsemålet, når man har brug for det. Aktiv skadeshjælp, dvs. hjælp på rejsemålet, indgår ikke i indboforsikringen. Vi anbefaler derfor, at man tegner en rejseforsikring allerede, når rejsen bestilles.

Vi tilbyder flere forskellige rejseforsikringer; hør nærmere hos vores rejsekonsulenter. Aktiv skadeshjælp tilbydes kun på de rejsemål, hvor vi har personale. Se desuden information om Gouda Rejseforsikring her. Det påhviler den rejsende selv at fremskaffe dokumentation på rejsemålet for f.eks. sygdom, skade og tyveri, da vi ikke har mulighed for at fremskaffe politirapport, lægeerklæring eller lignende efter hjemkomst.