> Til menuen for Rejsebetingelser

1. Indtegning

Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt via mail og hjemmeside. Indtegningen og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesidens prisangivelse, trykt udbudsmateriale og ”Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser mv.”, samt på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset, i trykt udbudsmateriale, prisangivelse, i ”Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser mv.” og på hjemmesiden anførte vilkår for rejsen.

Rejsebureauet skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring og en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, sundhedskortet ikke dækker. Den rejsende anbefales at tegne en rejseforsikring samt sikre sig, at forsikringen har den fornødne dækning. For salg af rejseforsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikring.

Børn og unge 15-17 år, som rejser uden voksen ledsager, skal ved køb af rejsen fremvise en fuldmagt fra forældre/værge om, at de har tilladelse til rejsen. Dette gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af forældre/værge. Børn under 15 år må ikke rejse uden voksen ledsager på mindst 18 år. For børn og unge 15-17 år, der rejser med en voksen, som ikke er værge eller har forældremyndigheden, gælder samme regel om erklæring. Se pkt. 12.

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændringer kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.