3. Betaling, prisændringer m.v.

Rejsen kan betales via vores hjemmeside og på 70 10 15 10 med Dankort eller kreditkort (udstedt i Norden). Inden der ringes op, kan det anbefales at have betalingskort, billetnummer/bookingnummer på bestillingsbekræftelsen samt beløb klar. Under opkaldet guides man igennem hele betalingsforløbet. Efter betalingen vil det være muligt at hente en skriftlig kvittering på www.spies.dk/kvittering ved indtastning af telefonnummer samt det personlige ordre-ID, der opgives under betalingsopkaldet. Betaling kan også ske med tilsendte FIK-betalingsreference. Her er det vigtigt, at betalingsdatoen på billetten/bestillingsbekræftelsen overholdes, idet det tager 1-2 bankdage, før Spies modtager betalingen. Frist for indbetaling af depositum eller hele rejsens pris oplyses af rejsekonsulenten eller på hjemmesiden ved bestilling. Billet/bestillingsbekræftelse tilsendes kunden, når vi har modtaget indbetaling af depositum eller hele rejsens pris. Ved oplysning af mailadressen modtages billet/bestillingsbekræftelse straks efter bestilling. Ved bestilling på hjemmesiden mindre end 60 dage før afrejse, mailes billet/bestillingsbekræftelse først, når hele rejsens pris er betalt.

For rejser indenfor Europa (herunder lande ved Middelhavet samt de Kanariske Øer) udgør depositum kr. 1.500,- pr. rejsende, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen, samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. For oversøiske rejser (f.eks. Thailand og USA) udgør depositum min. kr. 3.000,- pr. rejsende, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen, samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før afrejse, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Ved indtegning senere end 60 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris være rejsebureauet i hænde senest 48 timer efter indtegning, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Ved indtegning via hjemmesiden senere end 60 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales straks, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Bestilles rejsen senere end 21 dage før afrejse, aftales betalingsfristen med rejsekonsulenten. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel.

Automatisk annullering: Rejser, hvor betaling i henhold til billet/bestillingsbekræftelse ikke er os rettidigt i hænde, annulleres automatisk uden forudgående varsel. Bestilles rejsen mindre end 60 dage før afrejse, er ovenstående også gældende vedrørende betaling.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den rejsendes oplyste adresse.

Ændring af indbetalingsform: Der er ingen fortrydelsesret på indbetalingsformen. Når vi har modtaget indbetaling, kan den ikke ændres til anden betalingsform.