> Til menuen for Rejsebetingelser

Aktuel information og indrejsekrav
Du kan finde vigtig information om krydstogtrejser her

15. Krydstogter

Rederierne har forskellige regler i forbindelse med deltagelse i et krydstogt. Det er derfor vigtigt at gennemlæse rederiets betingelser, som findes her under "Almindelige vilkår":

https://www.celebritycruises.dk
https://www.royalcaribbean.dk/

Aldersgrænse: For krydstogter i Caribien er aldersgrænsen for at rejse alene/uden voksenledsager 21 år. For øvrige krydstogter er aldersgrænsen for at rejse alene/uden voksenledsager 18 år.

Graviditet: De rederier, som Spies benytter, accepterer ikke gravide efter uge 23. Afbestilling grundet graviditet følger de almindelige afbestillingsbetingelser. Afvises en passager på grund af graviditet efter uge 23, medfører det, at hele rejsens pris mistes.

Baby: De rederier, som Spies benytter, accepterer ikke babyer under 6 måneder.

Børn: - der ikke rejser med egne forældre/formynder eller ikke har samme efternavn som medrejsende forældre/formynder skal kopi af begge forældres pas, evt. visum og barnets pas, fremvises. Desuden skal en underskrevet bekræftelse fra barnets forældre/formynder fremvises, hvoraf det fremgår, at barnet har tilladelse til at rejse med den pågældende person. Bekræftelsen (en såkaldt notorial bekræftelse) skal være udfærdiget af en advokat, læge eller lignende. Af bekræftelsen skal det også fremgå, at medicinsk behandling må udføres, hvis det skønnes nødvendigt af en læge. Disse regler gælder også, når barnet rejser med slægtninge eller venner.

Rejser barnet med en forælder/formynder, der ikke har samme efternavn som barnet, skal et dokument underskrevet af den forælder/formynder, som ikke er med på rejsen, fremvises. Heraf skal det fremgå, at han/hun accepterer, at barnet rejser med den pågældende forælder/formynder. Gyldigt dokument bør anskaffes i god tid inden afrejse! Kan denne dokumentation ikke fremvises, kan krydstogtselskabet nægte at lade barnet gå ombord.