Vores projekter

Sådan klimakompenserer vi

Spies investerer i forskellige projekter gennem et partnerskab med Natural Capital Partners, der er førende globalt inden for kompensering af CO2-udslip.

Projekterne bidrager til at nå FN's verdensmål for bæredygtig udvikling inden for både klimaforandringer og på flere andre områder.

Alle projekterne er certificeret og opfylder mål for FN’s Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, som begge er kvalitetsstandarder udviklet af bl.a. WWF, og som er anerkendt af mere end 80 miljøorganisationer rundt om i verden.
 
Samtlige projekter vi involverer os i, følger den globale standard, The CarbonNeutral Protocol, som udover kuldioxid også dækker alle andre drivhusgas-udledninger. Vi støtter indsatser i Østafrika, Gambia, Sri Lanka, Indien og Tyrkiet, og flere af dem har en positiv indflydelse på hele samfund og mere end 125.000 menneskers liv ved at give adgang til rent drikkevand, øge mængden af arbejdspladser, sikre bedre infrastruktur og medvirke til øget fokus på sundhed.

Vandinfrastruktur i Gambia og Østafrika

Vores investeringer i vandprojekter i Afrika gavner miljøet ved at reducere afbrænding af materiale til opvarmning af vand. Samtidig hjælper projekterne på flere måder de mennesker, der lever i områderne.

Flere end to millioner mennesker på verdensplan dør hvert år af diarrésygdomme fra forurenet vand. For at undgå maveinfektioner, koger mange vandet over ild, ofte indendørs. Det medfører kraftig forurening af luften, og de sundhedsskadelige partikler resulterer årligt i flere dødsfald end tuberkulose, malaria og hiv/aids tilsammen. Vi investerer i projekter, hvor rent vand bliver trukket op fra undergrunden via brønde, så de lokale ikke behøver at koge vandet. Dermed er vi med til at sikre både mindre forurening og færre sygdomme.

FN har vedtaget 17 bæredygtighedsmål. Vandprojekterne i Afrika understøtter flere af målene ved at:

  • Bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser (bæredygtighedsmål 13).
  • Give adgang til rent drikkevand og sanitet (bæredygtighedsmål 6).
  • Fremme sundhed og trivsel (bæredygtighedsmål 3) gennem adgang til rent drikkevand.
  • Hjælpe til ligestilling mellem kønnene (bæredygtighedsmål 5) - ansvaret for at skaffe rent vand ligger traditionelt hos kvinderne.
  • Understøtte bæredygtig industri, innovation og infrastruktur (bæredygtighedsmål 9), idet lokal teknik bringes i spil og lokale beboere bliver uddannet.

Vedvarende energi i Sri Lanka, Indien og Tyrkiet

Vind- og vandkraftprojekter i Sri Lanka, Indien og Tyrkiet giver vedvarende energi, reducerer udledning af drivhusgasser og bidrager til arbejdspladser.

I Indien skaber projekterne også forsyningssikkerhed for den voksende lokale industri og i Tyrkiet hjælper de til bedre infrastruktur.

10.000 træer plantes i Spanien

10.000 træer plantes i Spanien

Mange spaniere forlader områder inde i landet for at flytte til kysten. Det giver mulighed for træplantningsprojekter, som bidrager til reduktion af CO2, biologisk mangfoldighed, lokale arbejdspladser og genopdyrkning af områder, der er blevet ramt af skovbrande.

I samarbejde med Natural Capital Partners planter vi 10.000 træer på det spanske fastland.