Klimakompensation – vores projekter

Spies investerer i forskellige projekter gennem et partnerskab med Natural Capital Partners, der er førende globalt inden for mindskning af CO2.

Samtlige projekter følger den globale standard, The CarbonNeutral Protocol, som ikke bare dækker kuldioxid – men samtlige drivhusgas-udledninger. Projekterne bidrager desuden med at skabe adgang til rent drikkevand, arbejdspladser og infrastruktur, ligesom de fokuserer på øget sundhed og har en positiv indflydelse på hele samfund og mere end 125.000 mennesker.

HVILKE PROJEKTER INVESTERER VI I?

Programmet støtter projekter som i første omgang er baserede i Østafrika, Gambia, Sri Lanka og Tyrkiet – lande som Spies sælger rejser til. Projekterne mindsker den globale udledning og gavner samtidig de lokale samfund inden for blandt andet sundhed og arbejdsmiljø. Vi er derudover involverede i flere projekter inden for mindskning af CO2-udledning på andre destinationer rundt om i verden.

10 000 träd planteras i spanien

10.000 træer plantes i Spanien

Områder som efterlades, når mange flytter fra indlandet og ud mød kysten, giver mulighed for at sætte gang i træplantningsprojekter, som både bidrager til biologisk mangfoldighed og lokale arbejdspladser (vi starter i Palencia, Burgos). Træplantning bidrager også til genopdyrkning af områder, som er blevet ramt af skovbrande, som forårsages af klimaforandringer.

Projekter i Afrika

Diarrésygdomme forårsaget af forurenet vand medfører i dag flere end 2 millioner dødsfald. Og at koge vandet indendørs afstedkommer indendørs luftforurening, der i dag leder til flere dødsfald end tuberkulose, malaria og hiv/aids tilsammen.

Ud over at mindske udslippene af drivhusgasser, bekæmpe klimaforandringerne (FN's bæredygtighedsmål 13), så har flere af projekterne også stor betydning lokalt for både mennesker og samfund. Fx projektet ”Vand-infrastruktur i Østafrika”, som hjælper med adgang til rent drikkevand og sanitet (FN's bæredygtighedsmål 6), fremmer sundhed og trivsel (3) gennem adgang til rent drikkevand, ligestilling mellem kønnene (5) – da ansvaret for at skaffe rent vand traditionelt ligger hos kvinderne – bæredygtig industri, innovation og infrastruktur (9), idet lokal teknik bringes i spil og lokale uddannes inden for programmet.

Vedvarende energi i Sri Lanka, Tyrkiet og Indien

Støtteprojekter i Tyrkiet

Vedvarende energi i Tyrkiet

I Tyrkiet indebærer projektet (Gold Standard-certificeret) foruden en mindsket udledning gennem investering i vindkraft også arbejdspladser og infrastruktur (fx nye veje).

Vedvarende energi i Sri Lanka

Vandkraftprojekt (CDM) i Sri Lanka genererer vedvarende energi og reducerer udledning af drivhusgasser samt bidrager til arbejdspladser.

Støtteprojekt i Indien

Vedvarende energi i Indien

Ud over at projektet i Indien (certificeret i overensstemmelse med CDM) giver ren energi og erstatter behovet for fossile brændstoffer, hvorigennem udslippet af drivhusgasser mindskes, så bidrager projektet også til arbejdspladser og skaber forsyningssikkerhed for den voksende lokale industri.

Billeder fra projekterne

Ving stödjer projekt i Indien
Vindkraftverk i Turkiet
Vattenkraft på Sri Lanka
Vindkraftverk i Indien
Vindkraft i Turkiet