Grønne blade

Bæredygtighedscertificering

Bæredygtighedscertificering

Ligesom meget andet påvirker rejser også miljøet med udledning af drivhusgasser, og derfor engagerer vi os stærkt i disse spørgsmål og har gjort det siden 1990’erne, da vi oprettede vores miljøråd. Vores Sunwing Family Resorts var de første i Europa, der fik EU’s miljømærke EU-Ecolabel. I dag følger vi Travelifes retningslinjer på alle vores egne koncepthoteller.

Vi arbejder sideløbende med ressourcer og affaldshåndtering, og fokus vil de næste år fortsat være på bl.a. brug af plastik, affaldssortering og materialer i engangsemballage. Vi vil fortsat være aktive i vores samarbejde med organisationer og andre interessentgrupper for at være opdateret på relevant innovation og teknologi.

GSTC-standard

Vi opfordrer partnere til at arbejde i overensstemmelse med en standard, som er godkendt af Global Sustainable Tourism Council (GSTC) såsom Travelife, Green Globe og Green Key. Det betyder, at de har et program, der gennemgår ekstern revision og kan vise, at de arbejder med at reducere deres energiforbrug, vand og affald, og at de samtidig tager et socialt ansvar i forhold til deres ansatte og det lokalmiljø, som de er en del af. Miljøstyringssystemet ISO14001, EU Ecolabel og European EMAS accepteres også som grundlag for et godt bæredygtighedsarbejde. Find og bestil certificerede hoteller.

Travelife

Travelife er en organisation, der støttes af alle store europæiske rejsearrangører. Organisationens formål er at fremdrage de bedste eksempler på, hvordan hoteller og rejsearrangører arbejder med bæredygtighed, både hvad angår miljø og social ansvarlighed. Eksemplerne bliver senere retningslinjer for mærkningen Gold Award, der tildeles hotelleerne efter besøg af Travelifes egne revisorer.

Travelifes standard er godkendt af Global Sustainable Tourism Council (GSTC); en uafhængig og neutral medlemsorganisation, hvor blandt andet FN, interesseforeninger, den offentlige sektor, hoteller og rejseselskaber indgår.

For at blive certificeret ifølge Travelife skal hotellet blive medlem samt dokumentere og arbejde i henhold til organisationens kriterier. Hotellerne gennemgår en revision for at sikre, at de lever op til Travelifes kriterier; gør de det, tildeles de et Travelife Gold-diplom, som er gyldigt i to år, hvorefter hotellet igen skal igennem en ny revision.

Kriterierne omfatter blandt andet virksomhedspolicy og lovgivning, miljøledelse i forhold til energi, vandforbrug, affald, kemikalier, dyr og natur samt arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. Virksomheder, der tilslutter sig Travelife, skal desuden bidrage til samfundet ved at ansætte lokalt, benytte lokale leverandører samt modarbejde børnearbejde og børnesexhandel.

Miljøklausuler i alle hotelkontrakter
Vi kræver, at alle vores hotelpartnere skriver under på vores adfærdskodeks for leverandører. Dette kodeks angiver en minimumsstandard for den forretningsadfærd, der forventes af vores leverandører. De skal have processer, der kontrollerer og følger denne standard, også når det kommer til egne leverandørkæder. Kodekset gælder for alle dele af forsyningskæden, uanset hvor de er placeret, og omfatter medarbejdere, ledere og direktører, midlertidigt ansatte og tredjeparter, der er tilknyttet og gør forretninger med os. Det dækker blandt andet over regler for menneskerettigheder, børnearbejde, beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug, tvangsarbejde, løn og ydelser, sundhed og sikkerhed, anti-bestikkelse og korruption, gaver og interessekonflikter. Opfølgning sker i forbindelse med kontraktskrivning.

Mere om Spies