Madeira

Spies bliver aktiv investor i rejseindustriens grønne omstilling

Som virksomhed vil vi gerne være en aktiv del af fremtidens grønne teknologiskifte inden for rejsebranchen. Derfor indgik vi i 2022 et partnerskab med norske ClimatePoint, der består af investeringsrådgivere med ekspertise i CO2-reduktion, og som samtidig er en startup, der arbejder med klimaforbedrende teknologi. Det betyder, at Nordic Leisure Travel Group løbende vil tilføre betydelig kapital til ClimatePoint og deres projekter.

ClimatePoint bliver således en bro mellem Nordic Leisure Travel Group og de forskellige tiltag og projekter, som vores virksomhed vælger at støtte og investere i. ClimatePoint har også udviklet et værktøj, der gør, at vi løbende kan måle på resultaterne, deriblandt CO2-udslippet. Et muligt fremtidigt afkast i de forskellige investeringer vil blive geninvesteret i klimaforbedrende teknologi via ClimatePoint.

Den vigtigste grund til at investere i og støtte disse projekter er, at de kommer til at give konkrete reduktioner i CO2-udslip, efterhånden som projekterne bliver til virkelighed.

Indledningsvist investerer vi i startups inden for mobilitet, grøn energi og den cirkulære økonomi via Green River Fund – en fond, der drives af ClimatePoint. I løbet af 2023 vil vi desuden støtte og investere direkte i virksomheder og projekter, der kommer rejsebranchen til gode. I nogle af projekterne kommer vi endda til at kunne anvende slutproduktet selv, når dette er muligt, og på den måde kan vi mindske vores eget CO2-aftryk. Det kunne f.eks. være gennem udvikling og produktion af SAF (Sustainable Aviation Fuel). I 2022 indgik vi også et partnerskab med virksomheden Nordic Electrofuel og Arcadia & Shell/DCC, der skal producere og levere mere bæredygtigt flybrændstof (SAF). I Nordic Electrofuel er vi endda gået ind som mindre aktionær.

Vi tror på, at rejser også er en del af fremtiden, og vi vil gerne være en del af løsningen ved at tage de nødvendige skridt for en mere bæredygtig måde at rejse på.

Læs mere om:
Climate Point
Arcadia
Nordic Electrofuel

Mere om Spies