Pas og visum

Det er på eget ansvar, at pas, visum, udrejse- og vaccinationspapirer er i gyldig stand. Det er derfor vigtigt, at du inden afrejsen kontrollerer, hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål. Indgår der mellemlanding eller transit i rejsen, skal du være opmærksom på, at der kan gælde særlige visumregler for det pågældende land, som du mellemlander eller har transit i.
Du finder altid opdateret information på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Husk at passet også skal være gyldigt, selvom rejsen går til et land, der er med i Schengenaftalen. Et pas, som udløber under rejsen, er ugyldigt. Det kræves desuden i nogle lande, at passet ved indrejsen er gyldigt i 6 måneder efter hjemrejsen. Vi anbefaler, at du har gyldig legitimation på dig under opholdet på rejsemålet. Bemærk også de pasregler, der indebærer, at børn skal have eget pas. Dansk fremmedpas betragtes ikke som et almindeligt pas, og indehavere af dansk fremmedpas skal derfor kontakte rejsemålets ambassade for eventuelle særlige visumbestemmelser. Vær også opmærksom på, der kan være visumpligt for gæster uden dansk pas. Desuden kræves der i Frankrig visum for gæster, som ikke er i besiddelse af pas fra et EU-land. For udenlandske statsborgere gælder ofte særlige regler; kontakt landets ambassade for mere information.

Ambassaders og konsulaters åbningstider, adresser, telefonnumre o.lign. kan ses på Borger.dk.

chatbtn